Energiebelasting 2020

Met de presentatie van Miljoenennota 2020 heeft het kabinet te kennen gegeven dat vanaf 1 januari 2020 de energiebelasting voor aardgas wordt verhoogd en de energiebelasting voor elektriciteit wordt verlaagd. Hiermee wil de overheid bewerkstelligen dat de burger efficiënter en zuiniger omgaat met energie. Tevens hoopt de overheid hiermee huishoudens te stimuleren om te kiezen voor elektrische en/of duurzame warmteopties. Daar tegenover staat echter dat de vermindering energiebelasting (heffingskorting) omhoog gaat. Hierdoor is de verwachting dat voor vele, maar niet alle, huishoudens de energierekening lager uitvalt dan het voorgaande jaar. Hoeveel hangt af van onder andere af van je uiteindelijke verbruik.
Rate this post

Posted in: Energie

Leave a Comment (0) ↓